למשה ראובני שלום וברכה.

"ברצוני להביע את תודתי על העבודה המקצועית שעשיתם בעריכת הספר והוצאתו לאור.

הוצאתי לאור, עוד לפני הספר הזה כארבעה ספרים, חלקם בהוצאות לאור מוכרות.

זוהי הפעם הראשונה שחשתי כי ההוצאה לאור, לא הייתה רק לבוש חיצוני לדברי המחבר ועטיפתם אלא בראש וראשונה יצירה משותפת שבה כל אחד ואחד תורם את חלקו למארג המשותף.

לכן הספר אינו רק של המחבר אלא של כל מי שנתן ונטל חלק בעיצובו, עריכתו והנגשת הדברים שבו לציבור".

בברכה, משה רבפוגל